Danh mục sản phẩm

Dịch vụ

Tin tức - Sự kiện

Video clip

video 1
video 1
video 1
video 1
video 1
video 1
video 1

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẦU RIÊNG RI6 | MONTHOONG

SẦU RIÊNG RI6 | MONTHOONG

SẦU RIÊNG RI6 | MONGTHOONG THÁI

SẦU RIÊNG THÁI | RI6

GIÁ CHUNG: 100.000 - 140.000 VNĐ

lưu ý: 1 giống trồng và ghép trên bầu gọi là sầu riêng gốc nhớt

         1 giống trồng dưới đất sau 16- 24 tháng mới bứng ghép là góc giống miền tây có giá thường cao hơn

tuy nhiên kết quả trồng cho thấy giống gốc nhớt lại phát triển rất nhanh, do có bộ rể vững và ổn định 

 

Sản phẩm cùng loại

BLACK THORN SẦU RIÊNG VUA

giá cây giống: 400.000 VNĐ

BLACK THORN SẦU RIÊNG VUA

Xem thêm
MUSANG KING

CÂY GIỐNG: 250.000 VNĐ/CÂY

MUSANG KING

Xem thêm
BƠ HASS MỸ

GIÁ BÁN: 50.000 - 60.000 VNĐ

BƠ HASS MỸ

Xem thêm
BƠ PINKERTON

GIÁ BÁN:90.000-120.000 VNĐ

BƠ PINKERTON

Xem thêm
« 1 2 »
Facebook chat