Danh mục sản phẩm

Dịch vụ

Tin tức - Sự kiện

Video clip

video 1
video 1
video 1
video 1
video 1
video 1
video 1

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẦU RIÊNG RI6 | MONTHOONG

SẦU RIÊNG RI6 | MONTHOONG

SẦU RIÊNG RI6 | MONGTHOONG THÁI

SẦU RIÊNG THÁI | RI6

GIÁ CHUNG: 100.000 - 140.000 VNĐ

lưu ý: 1 giống trồng và ghép trên bầu gọi là sầu riêng gốc nhớt

         1 giống trồng dưới đất sau 16- 24 tháng mới bứng ghép là góc giống miền tây có giá thường cao hơn

tuy nhiên kết quả trồng cho thấy giống gốc nhớt lại phát triển rất nhanh, do có bộ rể vững và ổn định 

 

Sản phẩm cùng loại

MUSANG KING va BLACK THORN

giá cây giống: 250.000 - 400.000 VNĐ/cây

MUSANG KING va BLACK THORN

Xem thêm
« 1 2 »
Facebook chat