Danh mục sản phẩm

Dịch vụ

Tin tức - Sự kiện

Video clip

video 1
video 1
video 1
video 1
video 1
video 1
video 1

Chơn Thành: Năm 2017, sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.437 tỷ đồng

Ngày đăng: (28-11-2017 05:06 PM) - Lượt xem: 160

BP - Năm 2017, sản xuất nông nghiệp của huyện Chơn Thành duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm hơn 1.424 ha, tăng 329 ha so với năm 2016, chủ yếu là tăng diện tích cây ngắn ngày do người dân trồng trên diện tích cây cao su đã thanh lý. Tổng diện tích cây lâu năm 27.297 ha, đạt 95% kế hoạch, giảm 287 ha (1,04%) so năm 2016. Năng suất cây tiêu đạt 25,1 tạ/ha; cây điều 9,5 tạ/ha và cao su 13,95 tạ/ha.

Chăn nuôi trên địa bàn phát triển mạnh, số lượng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so năm 2016. Tổng đàn trâu 555 con, đàn bò 2.043 con, đàn heo 47.654 con và khoảng 678 ngàn con gia cầm. Công tác kiểm dịch, tiêm phòng, vệ sinh thú y được triển khai thực hiện tốt nên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh. Toàn huyện hiện có 123 trang trại, gồm 58 trang trại chăn nuôi và 65 trang trại trồng trọt. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được ngành chức năng quan tâm, hướng dẫn kịp thời để nông dân chủ động chăm sóc cây trồng. Các mô hình tổ hợp tác phát triển sản xuất được thực hiện, toàn huyện hiện có 15 tổ hợp tác với 88 thành viên duy trì hoạt động ổn định. Trong năm 2017, huyện đã bố trí 580 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh chi hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 10 tháng của huyện thực hiện 2.764 tỷ đồng, ước cả năm 2017 là 3.437 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 1,2% so với số thực hiện năm 2016.

Các tin liên quan:

Facebook chat